Prosinec 2011

PRAVĚK-konec doby ledové

23. prosince 2011 v 15:18 | Maggie611
10 000 př.n.l.
-> změna životního stylu
- vymření velkých zvířat X ryby, jeleni, lišky, divoká prasata, zajíci
+ snažší dostupnosti rostlinné stravy
- usedlý způsob života-> rodové občiny
- zemědělství- ochranářské-> organizovaný výsev
- obydlí - polozemnice-> dlouhé domy
- první boje mezi lidmi
- práce: dělení - muž: lov, (boj), domestikace zvířat (pes, koza), těžké zemědělské práce
- žena: výchova dětí, sběr, dmácí práce (vaření, výroba oděvů), lehčí zemědělské práce
dělba práce => efektivnější práce -> pohodlnější život- delší věk, více dětí, -> zemědělská nadprodukce
-> společenská dělba práce - zemědělci
- řemeslníci - nástroje: kámen
kosti
hlína-keramika
dřevo
lastury (schránky)
nástroje= oštěp, nožík, orodlo, harpuny, rýč

PRAVĚK-život pravěkého člověka

23. prosince 2011 v 13:19 | Maggie611XD
->homo sapiens (300 nebo 250 př.n.l.)
- tlupa
- obživa= sběr+lov
-> doba ledová- homo sapiens sapiens
- homo sapiens neandertalensis
- stěhovavý způsob života: sezoní síldiště (Dolní Věstonice)

Pravěké umění
-kult plodnosti: venuše(Věstonická)
-kult lovu: totemová zvířata
-kult astronomický
-megality
menhir, dolmen, kromlech-> stonehange-kalendář, obřady

PRAVĚK-začátek

22. prosince 2011 v 22:18 | Maggie611XD
->vznik člověka 3.mil.let, Střední Afrika
->homo habilis=člověk zručný- 3-1 mil. let
- výroba nástrojů-pěstní klín
->homo erektus=člověk vzpřímený- 1,5 mil.- 250 tis. let
- chůze po zadních končetinách, vzpřímené tělo
->homo sapiens=člověk moudrý- 300tis.- 40 tis.
- výroba nástrojů
- primitivní řeč
- použití-> rozdělání ohně

DOBA LEDOVÁ-40 tis.- 10 tis.
->homo sapiens neandrtalensis=člověk neandrtálský
->homo sapiens sapiens=člověk dnešního typu
- 10 tis. př.n.l.- dnes
- dělění na rasy
- obydlení celé Země

Periodizace dějin

22. prosince 2011 v 22:08 | Maggie611XD
PRAVĚK-vznik člověka-3 miliony let př.n.l.-> 6000 př.n.l. (sumer)
STAROVĚK-6000 př.n.l. -> 476 n.l. (pád Říše římské)
STŘEDOVĚK-476 n.l. -> 1492 n.l. (objevení Ameriky)
NOVOVĚK- 1492 n.l. -> 1918 n.l. (konec 1.světové války)
NOVÁ DOBA- 1918 -> dnes

Zdroje historického poznání

22. prosince 2011 v 22:02 | Maggie611XD
historické prameny: pozůstatky dějin
přímá výpověď
-písemné-knihy, listiny, deníky, dopisy
-hmotné-předměty běžné potřeby
-umělecké-věci stvořeny pro krásu-obrazy
-ústní svědectví

-historická literatura-rozprostředkovaná výpověď

Uložení historických pramenů
umělecké-galerie, lapidárium
hmotné-muzea-expozice
-depozitář

knihovny-archiv

Terminologie

22. prosince 2011 v 21:56 | Maggie611XD
termín=pojem

minulost=vše co se už stalo
dějiny=minulost lidstva
historie=věda o dějinách
dějepis=zjednodušený výklad dějin

Kočičí volby

4. prosince 2011 v 16:27 | Maggie |  Povídky a básničky
Když jednou šla kočka přes les, zakopla o kořen a zubem se kousla do jazyku. Vyjekla tak hrozně pisklavím hlasem až se před ní objevila zubatá pila s volebním lístkem. Překvapivě uměla mluvit stejným jazykem jako kočka. Podala jí volební lístek a řekla,,Věc veřejná tvůj hlas potřebuje. Já jsem Pila Kolozubá- odbornice na kořeny slov. Má matka už není žádná kočka, zakrývá ji tygří maska. Přesto je na pleťové masky odbornice. Když budeš volit věc veřejnou, dostaneš pleťovou masku" domluvila a zmizela. Kočka tedy věc veřejnou volila a pleťovou masku si užila.

Rybí nemocnice

4. prosince 2011 v 16:26 | Maggie |  Povídky a básničky
V jedné hloubce podmořské,
žily ryby nemocné.
Jedna na chřipku stěžuje si,
druhá ploutev leduje si,
tu třetí zas hlava bolí
a čtvrtou za chvilku vyrážka zkolí.
A jen ta pátá zdravoučká
je zdravotní sestřička.

Kočka a babička

4. prosince 2011 v 16:25 | Maggie |  Povídky a básničky
Babička si trhá chlupy
a při tom tak strašně úpí.
A ta naše dobrá kočka
ta si na to vždycky počká.
Proběhne hned tam a sem
strčí do ní ocasem
a pak kočka neblaze skončí hned na podlaze.

Pomoc smradu

4. prosince 2011 v 16:25 | Maggie |  Povídky a básničky
Skákala si veverka,
od pondělí do čtvrtka,
na vysokém smrku,
se silnou bolestí v krku.
Koupila kloktadlo
co půsodilo jako lochtadlo.
Zatímco se řechtal,
potichoučku mektal,
že má v krku lýkožrouta
co mu žere lýko
a že jestli s tím hned nepřestane
tak si sundá sako.
Když si sako sundal
smrad jeho potu lýkožrouta vyhnal.